De rûte fan 2018
Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Thaeke.com Stichting Ramon scoort tegen kanker Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11!